Courses aim

Rolul cursurilor desfasurate pe baza parteneriatului realizat intre Universitatea Petrosani Romania si InterConformity GmbH Germania rezulta in primul rand din natura sistemului de invatamant la distanta ca si element al educatiei nonformale si continue a adultilor.

Importanta si beneficiile invatamantului nonformal este recunoscut in mod oficial si de catre Consiliul Uniunii Europene prin documentul “RECOMANDAREA CONSILIULUI din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale”. Astfel, “validarea rezultatelor învățării, și anume cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea nonformală și informală, poate juca un rol important în îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a mobilității, precum și în creșterea motivației pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în special în cazul persoanelor dezavantajate socioeconomic sau slab calificate. Într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică gravă, care a provocat o creștere a șomajului, în special în rândul tinerilor și în contextul îmbătrânirii populației, validarea cunoștințelor, a abilităților și a competențelor relevante poate aduce o contribuție chiar și mai valoroasă la îmbunătățirea funcționării pieței muncii, la promovarea mobilității și la consolidarea competitivității și a creșterii economice.

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pledează pentru dezvoltarea cunoștințelor, a abilităților și a competențelor necesare creșterii economice și ocupării forței de muncă. Inițiativele emblematice care însoțesc strategia, „Tineretul în mișcare” și „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”, subliniază necesitatea unor parcursuri de învățare mai flexibile, care pot să amelioreze intrarea pe piața muncii și evoluția în cadrul acesteia, să faciliteze tranzițiile între etapele muncii și cele ale învățării și să promoveze validarea învățării non-formale și informale.” (Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)