Peisagistica

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Peisagistică          Indicativ: ICF.RO.PMPG

Titular Curs: Dr. Nimară Ciprian

Competențe specifice:

 • însușirea terminologiei necesare cunoașterii domeniului peisagistic;
 • utilizarea metodelor şi tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor provenite din diferite surse;
 • realizarea de materiale grafice specifice;
 • elaborarea unor studii şi proiecte de specialitate.

Obiective:

 • însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea metodelor şi tehnicilor de investigare a specificităţii ansamblurilor teritoriale, prin prisma conexiunilor relaţionale: analize tipologice, structurarea şi dinamica peisajului, evaluarea estetică şi funcţională a  peisajului
 • iniţierea în analiza şi interpretarea relaţiilor teritoriale, în contextul cadrului legislativ, normativ şi ştiinţific al evaluării şi valorificării peisajului geografic;
 • aplicarea metodelor moderne de investigare a ansamblurilor peisagistice în vederea eliminării/reducerii disfuncţiilor şi stărilor critice care afectează structurile peisagistice şi elaborării strategiilor axate pe reconstrucţia ecologică, protecţia şi conservarea ariilor protejate.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 75 întrebări

Conținut Curs

 1. Conceptul de peisaj-origine și evoluție în timp. Curente și concepte.
 2. Mediul natural – definire, alcătuire, structură, funcţionare, organizare.
 3. Elementele terenului: relief, sol, vegetaţie, hidrografie. Definire, mod de reprezentare.
 4. Mediul artificial – definire, alcătuire, structură, funcţionare, organizare. Oraş, sat – funcţii şi funcţiuni. reţeaua de localităţi.
 5. Structurarea peisajului. Structura orizontală și verticală a peisajului.
 6. Tipologia peisajului. Clasificarea peisajelor. Teoria peisajului urban şi teritorial.
 7. Dinamica și evoluția peisajului.
 8. Unități de peisaj și sisteme peisagistice
 9. Modele și tehnici de evaluare a peisajului
 10. Vulnerabilitatea peisajului și dezechilibrele peisagistice majore
 11. Impactul antropic asupra peisajului.
 12. Reintegrarea peisagstică a arealelor afectate în urma activităților antropice