Protectia Consumatorului

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Protectia Consumatorului         Indicativ: ICF.RO.MQPC

Titular Curs: șef lucr. ec. dr. ing. Iloiu Mirela

Competențe specifice:

 • Cunoașterea cadrului conceptual al protecției consumatorului;
 • Cunoașterea și înțelegerea principalelor drepturi și obligații ale consumatorului;
 • Cunoașterea principalelor aspecte ale politicii de protecție a consumatorului în UE;
 • Cunoașterea și înțelegerea politicii în domeniul concurenței la nivel comunitar și în România;
 • Cunoașterea principalelor aspecte ale procesului de educare și informare a cosumatorilor;
 • Cunoașterea și înțelegerea principalelor aspecte articulare din sfera protecției consumatorilor;
 • Cunoașterea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și a principalelor forme de acțiune pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor.

Obiective:

 • Familiarizarea cursantilor cu fundamentele teoretice și practice din domeniul protecției consumatorului;
 • Cunoașterea drepturilor și obligațiilor consumatorului;
 • Cunoașterea cadrului legislativ și instituțional în domeniul protecției consumatorului la nivel internațional, comunitar și în România;
 • Cunoașterea scopului și obiectivelor educației cosnuamtorilor.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 85 întrebări

Conținut Curs

 1. Conceptele de consumator și protecție a consumatorului
 2. Necesitatea protecției consumatorilor
 3. Principiile directoare ale protecției consumatorului
 4. Protecția consumatorului pe plan internațional
 5. Protecția consumatorului în Uniunea Europeană
 6. Cadrul legislativ și instituțional al protecției consumatorului în România
 7. Protecția consumatorului și concurența
 8. Aspecte particulare privind protecția consumatorului (publicitate înșelătoare, practici de vânzare, comerțul electronic, creditul de consum)
 9. Principalele aspecte ale procesului de educare și informare a consumatorului
 10. Apărarea drepturilor consumatorilor