Metrologie

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Metrologie         Indicativ: ICF.RO.MQMT

Titular Curs: Conf.univ.dr.ing. Marcu Marius

Competențe specifice:

  • Cunoaşterea construcţiei şi funcţionării aparatelor electrice şi electronice utilizate pentru măsurarea mărimilor neelectrice;
  • Familiarizarea cu problemele specifice operaţiilor de măsurare si motivaţia soluţiilor adoptate;
  • Utilizarea sistemelor complexe de măsurare in diverse aplicaţii industriale.

Obiective:

  • Studierea principiilor constructive si de funcţionare ale mijloacelor electrice de măsurare, studierea metodelor de măsurare a mărimilor electrice si neelectrice. Orientarea studentului in alegerea adecvata a metodelor si aparatelor, pornind de la principiile de baza ale ştiinţei măsurării, subliniind cele mai reprezentative tehnici actuale, dar prezentând si tendinţele moderne de introducere a sistemelor automate de prelucrare si transmitere a datelor.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă

Conținut Curs

Noţiuni generale

Obiectul măsurărilor si al metrologiei. Elaborarea unei măsurări. Metode de măsurare.

Aparate de măsura analogice

Noţiuni generate. Clasificarea aparatelor electrice de măsura.

Elementele componente ale aparatelor electrice de măsura.

Semnele convenţionale aparatelor electrice de măsură.

Relaţia generala de mişcare a echipamentului mobil.

Aparate magnetoelectrice. Galvanometre. Logometre. Megohmmetre.

Aparate indicatoare de c.a. si universale. Aparate cu redresare. Aparate termoelectrice.

Aparate termice. Aparate feromagnetice sau electromagnetice.

Aparate electrodinamice. Aparate electrostatice. Aparate de inducţie.

Mărirea domeniului de măsurare al aparatelor electrice

Şuntul. Rezistenta adiţionala. Divizoare capacitive de tensiune. Transformatoare de măsură.

Aparate înregistratoare

Aparate înregistratoare electromecanice Aparate cu înregistrare magnetica. Oscilograful electromecanic. Osciloscopul catodic.

Măsurarea rezistentelor

Măsurarea rezistentelor prin metode de punte. Măsurarea rezistentelor prin metode industriale. Măsurarea rezistentelor de izolaţie.

Măsurarea puterii electrice

Măsurarea puterii electrice in circuite de c.c. Măsurarea puterii electrice in circuite de c.a monofazate. Măsurarea puterii electrice in circuite de c.a. polifazate. Măsurarea puterii electrice in circuite de c.a. trifazate. Măsurarea puterii electrice reactive.

Măsurarea energiei electrice.

Măsurarea energiei electrice active in circuite de c.a.. Măsurarea energiei electrice active in circuite de c.a. trifazate. Măsurarea energiei electrice reactive.

Măsurarea defazajelor si a factorului de putere.

Fazmetru electrodinamic monofazat. Fazmetru electrodinamic trifazat.

Măsurarea frecventelor..

Frecvenţmetru cu lamele. Frecvenţmetru cu ac indicator. Măsurarea frecventelor prin metode de rezonanta.

Măsurarea impedanţelor

Măsurarea impedanţelor prin metode directe. Măsurarea impedanţelor prin metode de punte. Masurarea impedanţelor prin metode indirecte.

Măsurarea mărimilor magnetice

Măsurarea fuxului magnetic. Măsurarea intensităţii câmpului magnetic. Măsurarea pierderilor in fier.