Merceologie

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Merceologie         Indicativ: ICF.RO.ME

Titular Curs: șef lucr.ec.dr.ing. Iloiu Mirela

Competențe specifice:

 • Cunoașterea și utilizarea adecvată a terminologiei specifice disciplinei
 • Analiza relațiilor intre conceptul de calitate și factorii calității mărfurilor
 • Cunoașterea conceptului de calitate și a modului de utilizare a sistemului de indicatori ai calității mărfurilor
 • Înțelegerea importanței teoretice și practice a sistematicii mărfurilor, a marcării și etichetării acestora
 • Cunoașterea importanței și necesității standardizării mărfurilor
 • Abordarea multidirecțională a mărfurilor din punct de vedere tehnic, economic, social și ecologic
 • Evaluarea practică a principalelor caracteristici de calitate specifice celor mai importante grupe de mărfuri alimentare și nealimentare aflate în circuitul comercial
 • Cunoașterea legislației privind protecția consumatorului.

Obiective:

 • Familiarizarea studenților cu fundamentele teoretico-metodologice și instrumentele practice de analiză și evaluare din sfera merceologiei;
 • Formarea și dezvoltarea abilităților de cercetare complexă a mărfurilor
 • Cunoașterea și înțelegerea aspectelor referitoare la calitatea mărfurilor
 • Conceperea unor studii de analiză comparativă a calității mărfurilor.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 80 intrebari

Conținut Curs

CAPITOLUL I. OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI

1.1. Obiectul de studiu al merceologiei
1.2. Metode și modalități de cercetare în merceologie
1.3. Trăsături ale științei mărfurilor

CAPITOLUL II. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN STUDIUL MĂRFURILOR

2.1. Concepte referitoare la marfă

2.2. Orientări actuale privind definirea calității produselor și serviciilor

2.3. Conceptul de calitate totală

CAPITOLUL III. PROPRIETĂȚILE MĂRFURILOR

3.1. Importanța cunoașterii proprietăților mărfurilor

3.2. Clasificarea proprietăților mărfurilor

3.3. Proprietățile fizice ale mărfurilor

3.4. Proprietățile mecanice ale mărfurilor

3.5. Proprietățile optice ale mărfurilor

3.6. Proprietățile termice ale mărfurilor

CAPITOLUL IV ELEMENTE DE TEORIA CALITĂȚII MĂRFURILOR

4.1. Conceptul de calitate și relațiile categoriale ale mărfurilor

4.2. Ipostazele calității mărfurilor

4.3. Factorii calității mărfurilor

CAPITOLUL V. CLASIFICAREA ȘI CODIFICAREA MĂRFURILOR

5.1. Cadrul conceptual al clasificării mărfurilor

5.2. Sisteme de clasificare și codificare a mărfurilor

5.2.1. Elemente de definire a codificării cu bare .

5.2.2. Codul universal al produselor UPC

5.2.3. Codul european al articolelor EAN

CAPITOLUL VI. STANDARDIZAREA ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN ÎN REALIZAREA ȘI COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR

6.1. Cadrul conceptual al standardizării

6.2.Conținutul, domeniile și nivelul de aplicare al standardelor. Tipuri de standarde

6.3. Organizația Internațională de Standardizare

CAPITOLUL VII. MARCAREA MĂRFURILOR

7.1. Elemente de definire a mărcilor

7.2. Funcțiile mărcilor

7.3. Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci
CAPITOLUL VIII. AMBALAREA MĂRFURILOR

8.1. Definirea ambalajului și a operației de ambalare a mărfurilor

8.2. Funcțiile ambalajelor

8.2.1. Funcția de conservare și protecție a produselor

8.2.2. Funcția de manipulare, depozitare și transport

8.2.3. Funcția de promovare a mărfurilor

CAPITOLUL IX. NOȚIUNI DE CALIMETRIE

9.1. Cadrul conceptual al calimetriei

9.1.1. Obiectul calimetriei

9.1.2. Metode utilizate în calimetrie

9.1.3. Principiile care stau la baza metodelor de evaluare a calității

9.2. Metode de evaluare a calității produselor prin indicatori sintetici

9.2.1. Metoda punctării valorii caracteristicilor

9.2.2. Metoda punctării în raport cu o calitate etalon

9.2.3. Metoda valorii absolute a caracteristicilor de calitate

9.3. Indicatori ai noncalității

9.4. Indicatori de evaluare a comportării în utilizare a produselor

9.4.1. Fiabilitatea. Calculul indicatorilor statistici ai fiabilității

9.4.2. Mentenabilitatea. Mentenanța.

9.4.3. Disponibilitatea

9.5. Estimarea calității loturilor de mărfuri

CAPITOLUL X. ATESTAREA CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

10.1. Omologarea produselor

10.2. Garantarea calității produselor și serviciilor

CAPITOLUL XI. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI

11.1. Locul și rolul consumatorului în economia de piață

11.2. Conceptul de consumator

11.3. Drepturile consumatorilor