Managementul Riscurilor in Proiecte

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Riscurilor in Proiecte         Indicativ: ICF.RO.MQMR

Titular Curs: șef lucr. ec. dr. ing. Iloiu Mirela

Competențe specifice:

 • Înțelegerea importanței și rolului managementului riscului în cadrul proiectelor
 • Cunoașterea și înțelegerea conceptelor de risc, incertitidine, managementul riscului
 • Cunoașterea și înțelegerea procesului de management al riscului în proiecte în complexitatea sa
 • Cunoașterea și analiza metodologiilor utilizate pe plan internațional pentru managementul riscului
 • Analiza mecanismelor psihologice și a diferențelor culturale care determină  atitudinea față de risc a managerilor
 • Utilizarea unui ansamblu de metode și tehnici în procesul de evaluare a riscului proiectelor
 • Cunoașterea particularităților metodologiei de evaluare a riscului proiectelor cu finanțare internațională
 • Cunoașterea aspectelor ce privesc managementul conflictelor în proiecte

Obiective:

 • Familiarilzarea studenților cu problematica managementului riscului în proiecte
 • Explicarea specificului de manifestare a riscurilor în cadrul proiectelor
 • Cunoașterea și înțelegerea metodologiei de evaluare a riscului proiectelor
 • Dezvoltarea abilităților de elaborare a documentației și implementare a proiectelor

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 85 întrebări

Conținut Curs

 1. Delimitări conceptuale și metodologice privind riscul și incertitudinea
 2. Riscul în activitatea de management-definire și tipologie
 3. Abordarea poiectelor utilizând managementul riscului. Categorii de riscuri specifice proiectelor
 4. Managerii de risc. Psihologia riscurilor
 5. Managementul riscului și diferențele culturale
 6. Metodologii pe plan internațional pentru managementul riscului în proiecte
 7. Etapele managementului riscului în proiecte
 8. Modelarea riscului în proiecte
 9. Metode  și tehnici de evaluare a riscurilor economic și financiar
 10. Managementul riscului în proiectele internaționale. Evaluarea riscului proiectelor finanțate din fonduri structurale
 11. Managementul riscurilor și conflictelor în proiecte