Managementul Calitatii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Calitatii         Indicativ: ICF.RO.MNMC

Titular Curs: ANDREEA CRISTINA IONICA

Competențe specifice:

 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi  control-evaluare în contextul implementării sistemului de management al calității;
 • Elaborarea documentatiei specifice în vederea proiectării si implementării sistemului de management al calității;
 • Aplicarea instrumentarului metodologic în vederea asigurarea calitatii produselor și serviciilor;
 • Capacitatea de a lucra în echipă şi dobândirea de abilităţi de comunicare în diferite situaţii din cadrul firmei;
 • Capacitatea de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor în mod eficient;
 • Preocuparea pentru dezvoltarea profesională continuă şi conştientizarea nevoii de acumulare de noi cunoştinţe în domeniul de pregătire profesională
 • Implicarea în proiecte cu caracter ştiinţific ;

Obiective:

 • Obiectivul general urmărit de disciplină este acela de a cunoaște rolul, importanța si beneficiile aduse de implementarea sistemelor de management al calității în organizatii;
 • Însuşirea conceptelor şi principiilor managementului calităţii şi a cerinţelor unui sistem de management al calităţii;
 • Dobândirea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare utilizării tehnicilor şi  instrumentelor calităţii;
 • Dobândirea cunoştintelor necesare ţinerii sub control şi îmbunătăţirii permanente a proceselor;
 • Prezentarea documentelor sistemului de management al calităţii ;
 • Cunoaşterea şi interpretarea conţinutului standardelor ISO seria 9000.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 82 întrebări

Conținut Curs

CAPITOLUL 1

CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND CALITATEA

1.1. Elementele favorizante ale creşterii importanţei calităţii ca factor al competitivităţii întreprinderii

1.2. Conceptul de calitate

1.3. Cadrul conceptual al calităţii produselor definit de standardele ISO seria 9000

1.4. Tipurile caracteristicilor de calitate şi metodele de control aplicabile

1.5. Evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii

1.6. Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 2

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

2.1. Principalii precursori ai managementului calităţii

2.2. Definirea managementului calităţii (MC)

2.3. Funcţiile managementului calităţii

2.4.Principiile managementului calităţii

2.5. Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 3

PLANIFICAREA CALITĂŢII

3.1.Procesul planificării calităţii

3.2.Metode utilizate în planificarea calităţii

3.3. Cerinţele standardelor ISO 9000 referitoare la planificarea calităţii

3.4..Aspecte privind politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii în contextul planificării calităţii

3.5.Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 4

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR REFERITOARE LA CALITATE

4.1.Locul activităţilor referitoare la calitate în organizarea procesuală şi structurală a firmelor

4.2. Tendinţe actuale privind sistemul de organizare a activităţilor referitoare la calitate

4.3. Formalizarea structurii organizatorice a funcţiunii calitate

4.4 Organizarea compartimentului calitate şi rolul acestuia

4.5. Aspecte privind descentralizarea, respectiv centralizarea în structurile organizatorice formale ale firmei

4.6.Cultura organizaţională – element de bază în definirea organizării pentru calitate

4.7. Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 5

ASIGURAREA CALITĂŢII

5.1. Repere evolutive în prevederile standardelor referitoare la calitate

5.2. Prevederile standardelor ISO seria 9000 în legătură cu asigurarea calităţii

5.3. Avantajele asigurării calităţii în conformitate cu ISO seria 9000.

5.4. Prevederile standardelor în legătură cu asigurarea calităţii la utilizatori

5.5. Asigurarea internă a calităţii

5.6. Sinteză şi întrebări recapitulativ

CAPITOLUL 6

DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

6.1. Prezentarea documentelor

6.2. Politica şi obiectivele calităţii

6.3. Manualul calităţii

6.4. Procedura

6.5 Alte documente ale sistemului de management al calităţii

6.6. Procesul elaborării documentelor sistemului de management al calităţii şi controlul documentelor

6.7. Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 7

TEHNICI ŞI INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

7.1. Aspecte privind utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor managementului calităţii

7.2. Clasificarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor managementului calităţii

7.3. Prezentarea instrumentelor de control al calităţii

7.4. Prezentarea instrumentelor moderne ale managementului calităţii

7.5. Sinteză şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 8

COSTURILE REFERITOARE LA CALITATE

8.1. Definirea şi structura costurilor referitoare la calitate

8.2. Raportarea costurilor referitaoare la calitate

8.3. Stabilirea şi analiza costurilor referitoare la calitate

8.4. Sinteză şi întrebări recapitulative MANAGEMENTUL CALITĂŢII

CAPITOLUL 9

MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITĂŢII (TQM)

9.1. Repere în evoluţia conceptului de calitate totală

9.2. Definirea managementului total al calităţii (TQM)

9.3. Principiile managementului calităţii totale

9.4. Sinteza şi întrebări recapitulative

CAPITOLUL 10

AUDITUL CALITĂŢII

10.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit.

10.2. Clasificarea şi domeniile de aplicare ale auditului

10.3. Auditul calităţii. Termeni şi definţii.

10.4.Tipuri de audituri ale calităţii

10.5. Etapele procesului de auditare

10.6. Sinteză şi întrebări recapitulative