Fiabilitatea si Mentenanta Produselor

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Fiabilitatea si Mentenanta Produselor        Indicativ: ICF.RO.IGFM

Titular Curs: Prof. univ. dr. Florea Carmen / Șef lucrări dr. ing. Lupu-Dima Lucian

Competențe specifice:

  • Cunoştinţele de bază necesare in domeniul fiabilitatii si mentenantei
  • Cunoaşterea locului acestei discipline în cadrul ştiinţelor inginereşti.

Obiective:

  • Disciplina tratează o largă problematică care cuprinde aspectele teoretice si practice privind asigurarea funcţionării normale a produselor, creşterea disponibilităţii produselor, reducerea cheltuielilor şi formarea specialiştilor în domeniile asigurării fiabilităţii, mentenabilităţii şi disponibilităţii produselor.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă

Conținut Curs

In curs de aparitie, va rugam reveniti !!!

Capitolul I.

1. Defecte şi defectări ale unui produs industrial.

2. Conceptul de calitate şi fiabilitate a produselor.

3. Funcţia căderilor şi densitatea de probabilitate a căderilor.

4. Rata căderilor şi media timpului de bună funcţionare.

5. Repartiţia exponenţială şi Weibull pentru studiul fiabilităţii.

6. Fiabilitatea sistemelor cu structura serie, paralel şi mixtă.

Capitolul II.

1. Sisteme de întreţinere şi reparaţii:

– Sistemul de întreţinere funcţională curenta;

– Sistemul de întreţinere funcţională periodica de tip preventiv –planificat;

– Sistemul de revizii tehnice şi reparaţii preventiv-planificat.

2. Normative de reparaţii:

– Determinarea elementelor ciclului de reparaţii;

– Stabilirea modului de planificare,realizare si urmărire a procesului de mentenanţa a echipamentelor tehnologice;

3. Metode de recondiţionare.

Capitolul III.

1. Căi de creştere a fiabilităţii sistemelor mecanice.

2. Efectele economice ale creşterii fiabilităţii şi mentenabilităţii sistemelor mecanice.

3. Costurile activităţilor de mentenanţă.

4. Eficienta economica a recondiţionării sistemelor mecanice.