Managementul Total al Calitatii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Total al Calitatii         Indicativ: ICF.RO.MNTQ

Titular Curs: Conf. univ. dr. IONICĂ ANDREEA

Competențe specifice:

  • Asumarea deciziei de afaceri, planificarea, implementarea şi managementul proiectelor în afaceri;
  • Organizarea, coordonarea si controlul activităţii firmei in contextul implementatii managementului total al calitatii;
  • Utilizarea instrumentarului metodologic specific managementului total al calitatii.

Obiective:

  • Obiectivul general urmărit de disciplină se incadreaza in tendita actuala cu privire la importanta calitatii in organizatii, aceasta devenind în prezent un element strategic al managementului firmei, întrucât favorizează creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor pe plan intern şi internaţional. Obiectivul disciplinei este acela de a cunoaște rolul, importanța si beneficiile aduse de implementarea sistemelor de management total al calității în organizatii pentru obţinerea unui succes durabil pentru orice organizaţie într-un mediu complex, solicitant şi mereu în schimbare;
  • Însuşirea conceptelor şi principiilor managementului total calităţii şi a  cerinţelor implementarii unui sistem de management total al calităţii;
  • Dobândirea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare utilizării tehnicilor şi  instrumentelor managementului total al calitatii;
  • Cunoaşterea şi interpretarea conţinutului standardelor ISO seria 9000, cu accent pe ISO 9004 in vederea îmbunătăţirii continue şi sistemice a performanţei globale a organizaţiei .

Examinare cunoștințe: Test tip grilă –  88 intrebări

Conținut Curs

1. Repere evolutive în managementul calităţii

2. Managementul total al calităţii (TQM) -de la filosofie la practică în management

2.1.Conceptul de calitate totală.

2.2. Definirea conceptului de TQM.

2.3. Principiile TQM.

2.4. Implementarea TQM.

2.5. Abordări critice privind TQM.

2.6. Modele de reprezentare TQM- Modelul Oackland, Modelul SOHAL, modelul tridimensional (Prece, Gaskill

3. Integrarea TQM în strategia afacerii

3.1. Tipologia strategiilor calităţii.

3.2. Strategia îmbunătăţirii continue – Kaizen.

3.3. TQM şi managementul schimbării

4. Implicaţiile la nivelul resurselor umane ale implementarii TQM

4.1. Rolul şi importanţa resurselor umane în asigurarea precondiţiilor pentru implementarea cu scucces a TQM.

4.2. Cultura calităţii.

4.3. Organizarea pentru calitate.

4.4. Comunicare şi training în contextul TQM

5. TQM- instrumente metodologice

5.1. Metode şi tehnici de îmbunătăţirea calităţii.

5.2. Tehnici pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor.

5.3. Quality Function Deployment (QFD)