Managementul Relatiilor cu Furnizorii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Relatiilor cu Furnizorii         Indicativ: ICF.RO.MNRF

Titular Curs: dr. ec. Băleanu Virginia

Competențe specifice:

 • Cunoaşterea conceptelor de bază privind relaţiile cu furnizorii şi procesul organizaţional în cadrul cărora se concretizează acestea (procesul de aprovizionare/cumpărare);
 • Înţelegerea necesităţii abordării manageriale strategice a relaţiilor cu furnizorii, ca premisă a gestionării lor eficiente şi realizării obiectivelor organizaţionale în contextul concurenţial al economiei globale;
 • Explicarea relaţiei de interdependenţă a procesului de aprovizionare cu celelalte procese de bază ale organizaţiei, precum şi cu cele ale furnizorilor (formarea perspectivei sistemice extinse asupra proceselor şi relaţiilor intra şi interorganizaţionale care creează valoare pentru clientul final şi condiţionează performanţele organizaţiei);
 • Interpretarea obiectivelor, funcţiilor, activităţilor şi problemelor specifice managementului aprovizionării şi relaţiilor cu furnizorii, prin raportare la cerinţele de performanţă şi competitivitate globală;
 • Evaluarea posibilităţilor de utilizare a unor metode şi tehnici de culegere şi analiză a informaţiilor despre necesităţile de resurse materiale/servicii (cererile de consum) şi sursele potenţiale de acoperire a acestora de pe piaţa din amonte (ofertele furnizorilor potenţiali);
 • Fundamentarea principalelor decizii asociate managementului relaţiilor cu furnizorii prin aplicarea instrumentarului analitico-metodologic adecvat, în funcţie de contextul decizional specific;
 • Înţelegerea diferitelor perspective de abordare a managementului relaţiilor cu furnizorii în contextul evoluţiilor economice recente (viziunea tradiţională /modelul tranzacţional şi viziunea relaţională/modelul partenerial)

Obiective:

 • Asigurarea fundamentului de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru gestionarea relaţiilor cu furnizorii prin abordări manageriale bazate pe orientări strategice şi modalităţi de acţiune specifice, aliniate obiectivelor generale ale organizaţiei;
 • Prezentarea noţiunilor fundamentale privind relaţiile cu furnizorii, specificul deciziilor şi al procesului organizaţional care le generează (procesul de aprovizionare/cumpărare şi managementul acestuia);
 • Formarea deprinderilor de utilizare a instrumentarului managerial adecvat pentru fundamentarea deciziilor de bază asociate managementului relaţiilor cu furnizorii;
 • Evidenţierea şi caracterizarea diferitelor perspective de abordare a relaţiilor cu furnizorii şi a managementului acestora în contextul evoluţiilor economice internaţionale (viziunea tradiţională/modelul tranzacţional; viziunea relaţională/modelul partenerial şi abordările aferente recent dezvoltate privind managementul lanţului de furnizare/aprovizionare – Supply Chain Management).

Examinare cunoștințe: Test tip grilă –  84 întrebări

Conținut Curs

 • Accepţiuni şi precizări generale privind relaţiile cu furnizorii şi cadrul procesual de concretizare a acestora (Delimitări conceptuale. Specificul procesului decizional care generează relaţiile cu furnizorii. Procesul organizaţional în contextul căruia se concretizează relaţiile cu furnizorii).
 • Identificarea şi specificarea necesităţilor de resurse de aprovizionat – elemente de fundamentare în managementul relaţiilor cu furnizorii (Principalele considerente care impun fundamentarea raţională a nevoilor de resurse materiale în contextul managementului relaţiilor cu furnizorii. Metode uzuale de fundamentare a necesarului de aprovizionat).
 • Elemente conceptual-metodologice de fundamentare a strategiei de aprovizionare şi a deciziei de selecţie a furnizorilor (Precizări generale privind elaborarea strategiei de aprovizionare: principii de bază, obiective strategice, tendinţe. Fundamente analitice primare. Evaluarea şi selecţia furnizorilor)
 • Evoluţie şi perspective în managementul relaţiilor cu furnizorii (Viziunea tranzacţională: modelul tradiţional al relaţiilor cu furnizorii – obiective, principii, caracteristici de bază. Avantajul competitiv al colaborării în noua economie. Viziunea relaţională: modelul partenerial – obiective, principii, caracteristici de bază. Rolul esenţial al relaţiilor de colaborare cu furnizorii în abordările manageriale recente: managementul lanţului de furnizare/aprovizionare – Supply Chain Management/SCM)