Managementul Cercetarii si Dezvoltarii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Cercetarii si Dezvoltarii         Indicativ: ICF.RO.MNCD

Titular Curs: Sef lucr. dr.ing.ec. CSIMINGA DIANA

Competențe specifice:

 • Abilităţi de cercetare privind politica produsele noi şi tehnologii
 • Competenţa de dezvoltare a unor capacităţi creatoare, a creativităţii individuale şi de grup
 • Competenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a noilor produse idei
 • Stabilirea  de indicatori de calitate şi de performanţă relevanţi pentru succesul activităţii de cercetare-dezvoltare
 • Capacitatea de a lua decizii pertinente cu privire la activităţile de cercetare-dezvoltare
 • Competenţa de a controla procesul de cercetare şi de dezvoltare al produselor noi.
 • Capacitatea de a elabora strategii şi analize strategice corespunzătoare activităţilor de cercetare-dezvoltare
 • Evaluarea posibilităţilor de aplicare a unor principii, metode şi tehnici uzuale în managementul cercetării-dezvoltării, în diferitele contexte decizionale corespunzătoare exercitării funcţiilor managementului;
 • Selectarea, combinarea şi utilizarea adecvată a instrumentarului analitico-metodologic pentru fundamentarea principalelor decizii de selectare a noilor produse idei în funcţie de natura lor şi în baza principiilor de eficienţă.

Obiective:

 • Prezentarea fondului principal de cunoştinţe și abilități necesare pentru abordarea managerială sistemică a activităţilor specifice domeniul managementului cercetării-dezvoltării, într-o viziune strategică integrată la nivel organizaţional;
 • Prezentarea rolului cercetării-dezvoltării în dezvoltarea economică a unei țări;
 • Formarea unei viziuni de asamblu asupra conținutului activității de cercetare-dezvoltare desfăşurate la nivelul organizaţiilor;
 • Înţelegerea managementului cercetării dezvoltării ca o componentă a sistemului de management al organizaţiei, care asigură realizarea funcţiilor acestuia (previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare);
 • Crearea unei imagini cât mai clare asupra principalelor subiecte ale domeniului cercetării-dezvoltării: creativitate și previziune tehnologică, politica noilor produse și a tehnologiilor, organizarea activităților de cercetare-dezvoltare, conducerea și evaluarea acestora;
 • Îmbunătăţirea asimilării cunoştinţelor predate la curs prin aplicaţii, probleme şi studii de caz.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 80 intrebari

Conținut Curs

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII

1.1. Concepte și noțiuni fundamentale
1.2. Sfera de cuprindere a activității de cercetare dezvoltare
1.3. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare
1.4. Dimensiunea şi obiectivele managementului activităţilor de cercetare-dezvoltare

CAPITOLUL 2 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE – DEZVOLTARE

2.1. Integrarea activităților de cercetare dezvoltare în planificarea strategică a firmei
2.2. Formele planificării activității de cercetare-dezvoltare
2.3. Strategii şi analize strategice a activităţii de cercetare-dezvoltare
2.4. Opţiuni şi obiective strategice ale activităţii de cercetare-dezvoltare
2.5. Programe şi bugete strategice ale activităţii de cercetare-dezvoltare

CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

3.1. Strategii de organizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare
3.2. Coordonarea activităților de cercetare-dezvoltare
3.2.1. Sisteme de organizare și coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare
3.2.2. Interfaţa r&d- marketing
3.3. Instrumente utilizate în programarea și coordonarea activităților de r&d
3.4. Conducerea compartimentelor de cercetare-dezvoltare
3.5. Comunicarea managerială specifică activităţii de cercetare-dezvoltare

CAPITOLUL 4 EVALUAREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE. INDICATORI SPECIFICI

4.1. Controlul activităţilor de cercetare – dezvoltare
4.2. Evaluarea şi costurile activităţilor r&d
4.2.1. Evaluarea generală a activităţii serviciilor de cercetare-dezvoltare
4.2.2 Calculul rentabilităţii activităţii de r&d
4.2.3. Finanţarea cercetării
4.3. Indicatori de evaluare a eficienţei proiectelor de cercetare – dezvoltare
4.4. Indicatori de evaluare a eficacităţii proiectelor de cercetare – dezvoltare

CAPITOLUL 5 PROCESUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE A NOILOR PRODUSE

5.1. Definirea şi clasificarea produselor
5.2. Importanța și necesitatea creeării de noi produse
5.3. Procesul de planificare şi dezvoltare a noilor produse. Etapele de creare a noilor produse
5.4. Ciclul de viaţă al produselor
5.4.1. Ciclul de inovare
5.4.2. Ciclul de rentabilitate

CAPITOLUL 6 CREATIVITATEA –CERINŢĂ ŞI CONDIŢIE A REALIZĂRII NOILOR PRODUSE

6.1. Creativitatea şi inovaţia
6.1.1. Factorii care influenţează inovarea industrială
6.1.2. Tipuri de inovare industrială
6.2. Trăsăturile spiritului creator
6.3. Creativitatea de grup
6.4. Metode și tehnici de creativitate şi inovare
6.4.2. Metode intuitive
6.4.2.1. Brainstormingul sau “asaltul de idei”
6.4.2.2. Tehnica Little
6.4.2.3. Metoda Philips 66
6.4.2.4. Discuţia în Panel
6.4.2.5. Brainwriting sau 6.3.5.
6.4.2.6. Cutia de idei
6.4.2.7. Seminarul de creativitate
6.4.2.8. Metoda Delbecq
6.4.2.9. Metoda Frisco
6.4.2.10. Tehnica ochiului proaspăt
6.4.2.11. Tehnica notării ideilor din timpul somnului
6.4.2.12. Sinectica (Tehnica Gordon)
6.4.2.13. Metoda Delphi
6.4.3. Metode analitice
6.4.3.1. Metoda listelor de control
6.4.3.2. Metoda concasării
6.4.4. Metode de lucru asociative
6.4.4.1. Metode de asociere forţată a ideilor
6.4.4.2. Metode de asociere liberă a ideilor
6.4.4.2.1. Metoda matriceală
6.4.4.2.2. Metoda cutiei morfologice
6.4.4.2.3. Matricea descoperirilor
6.4.5. Metoda analizei valorii

CAPITOLUL 7 DETECTAREA, EVALUAREA ŞI SELECTAREA NOILOR PRODUSE IDEI

7.1. Metoda grilei de detectare
7.2. Modelul PROPLAN
7.3. Metoda COMBINEX
7.4. Metoda analizei portofoliului ciclului de viaţă
7.5. Metode decizionale multicriteriale de selectare a variantelor de produse idei

CAPITOLUL 8 ASIMILAREA PRODUSELOR NOI

8.1. Căi de asimilare

8.1.1. Asimilarea după concepţie proprie
8.1.2. Asimilarea după model de referinţă
8.1.3. Asimilarea după licenţă de fabricaţie
8.2. Pregătirea fabricaţiei industriale
8.2.1. Pregătirea constructivă
8.2.2. Pregătirea tehnologică
8.2.3. Pregătirea materială şi organizatorică
8.3. Indicatori de eficienţă ai asimilării de produse noi

CAPITOLUL 9 ESTETICA INDUSTRIALĂ

9.1. Definiţii şi noţiuni
9.2. Concepţia estetică a produselor şi locului de muncă