Managementul Aprovizionarii si Desfacerii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Aprovizionarii si Desfacerii         Indicativ: ICF.RO.MNAD

Titular Curs: Şef lucrări dr., ec. Băleanu Virginia

Competențe specifice:

  • Cunoaşterea noţiunilor şi abordărilor fundamentale din domeniul aprovizionării şi desfacerii/vânzărilor, precum şi a tendinţelor de evoluţie ale teoriilor şi practicilor internaţionale din domeniu;
  • Recunoaşterea aprovizionării, respectiv desfacerii, ca procese de bază ale sistemului de procese intercorelate ale organizaţiei (care-i condiţionează performanţele de ansamblu) şi conştientizarea necesităţii abordării manageriale strategice a acestor procese în vederea creşterii eficienţei şi competitivităţii organizaţionale;
  • Identificarea particularităţilor şi formelor de manifestare a funcţiilor manageriale (previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare) în contextul managementului aprovizionării şi respectiv al desfacerii/vânzărilor;
  • Explicarea şi interpretarea relaţiilor de interdependenţă ale proceselor de aprovizionare şi desfacere cu celelalte procese de bază ale organizaţiei, precum şi cu cele ale furnizorilor, respectiv clienţilor (formarea perspectivei extinse asupra relaţiilor intra şi interorganizaţionale care apar de-a lungul lanţului de furnizare/supply chain);
  • Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului analitic de bază în elaborarea strategiilor şi politicilor de aprovizionare şi respectiv de desfacere/vânzări;
  • Evaluarea posibilităţilor de aplicare a unor principii, metode şi tehnici uzuale în managementul aprovizionării şi desfacerii, în diferitele contexte decizionale corespunzătoare exercitării funcţiilor managementului;
  • Selectarea, combinarea şi utilizarea adecvată a instrumentarului analitico-metodologic pentru fundamentarea principalelor decizii de aprovizionare şi de vânzări, în funcţie de natura lor şi în baza principiilor de eficienţă.

Obiective:

  • Asigurarea fundamentului de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru abordarea managerială sistemică a activităţilor specifice proceselor de aprovizionare şi de desfacere, într-o viziune strategică integrată la nivel organizaţional;
  • Cunoaşterea unor concepte, metode şi tehnici de bază, aplicabile în diferite contexte practice şi formarea deprinderii de utilizare a lor pentru fundamentarea economică raţională a principalelor decizii specifice procesului de aprovizionare şi respectiv de desfacere/vânzări;
  • Înţelegerea managementului aprovizionării şi a managementului desfacerii/vânzărilor ca elemente componente ale sistemului de management al organizaţiei, care asigură realizarea funcţiilor acestuia (previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare) la nivelul celor două procese.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 84 întrebări

Conținut Curs

Noţiuni generale privind managementul aprovizionării (Procesul de aprovizionare şi formele de realizare ale acestuia. Managementul aprovizionării – concept, obiective, activităţi specifice)

Funcţia de previziune în managementul aprovizionării (Identificarea necesităţilor de resurse materiale şi fundamentarea planurilor de aprovizionare: indicatori specifici şi metode de dimensionare. Elemente de fundamentare a strategiilor şi politicilor de aprovizionare: principii de elaborare, obiective şi modalităţi de acţiune pentru identificarea ofertelor, evaluarea şi selecţia furnizorilor, fundamentarea relaţiilor cu furnizorii. Gestionarea stocurilor de resurse materiale: accepţiuni, tipologie, metode uzuale de dimensionare a stocurilor şi de optimizare a gestiunii lor)

Forme de manifestare a funcţiilor de organizare, coordonare şi antrenare în managementul aprovizionării (Sisteme de organizare internă. Structura specifică de personal, antrenarea şi coordonarea acestuia)

Funcţia de control în managementul aprovizionării – instrumentar analitic şi de evaluare a modului de realizare a procesului de aprovizionare (Analiza pieţei, a modului de realizare a contractelor, planurilor şi programelor de aprovizionare. Metode uzuale de urmărire şi control ale dinamicii stocurilor. Analiza/evaluarea modului de utilizare/valorificare a resurselor materiale)

Noţiuni generale privind managementul desfacerii (Procesul de desfacere şi formele de realizare ale acestuia. Managementul desfacerii – concept, obiective, activităţi specifice).

Funcţia de previziune în managementul desfacerii (Strategii şi politici de desfacere – elemente de fundamentare: relaţia dintre strategia de desfacere şi strategia de marketing; fundamente analitico-metodologice în strategia forţei de vânzare şi previziunea vânzărilor. Fundamentarea planurilor şi programelor de desfacere: portofoliul de produse; metode uzuale de analiză şi planificare a portofoliului; Indicatori specifici planurilor/programelor de desfacere şi modalităţi de evaluare a acestora)

Particularităţile funcţiilor de organizare, coordonare şi antrenare în managementul desfacerii (Modalităţi de organizare structurală. Structura specifică de personal, antrenarea şi coordonarea acestuia)

Funcţia de control în managementul desfacerii – instrumentar analitic şi de evaluare a modului de realizare a procesului de desfacere (Analiza pieţei de desfacere şi a vânzărilor. Analiza şi evaluarea programelor de desfacere/vânzări şi a contractelor. Evaluarea eficienţei procesului de desfacere)