Logistica

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Logistica         Indicativ: ICF.RO.MNLG

Titular Curs: Şef lucr.dr.ing.ec. Buse Gheorghe Florin

Competențe specifice:

  • Explicarea si interpretarea functionalitatii echipamentelor si componentelor mecanice şi identificarea unor soluţii adecvate de exploatare în condiţii ergonomice şi de eficienţă
  • Crearea de abilităţi de utilizare a tehnicii de studiu a mentenaţei sistemelor tehnice
  • Crearea de abilităţi de utilizare a managementului logisticii industriale
  • Utilizarea principiilor şi metodelor de baza pentru evaluarea funcţionalităţii si mentenanta componentelor mecanice, structurilor, echipamentelor in conditii de asistenta calificata

Obiective:

  • Furnizarea cunoştinţelor despre mentenanţa sistemelor tehnologice;
  • Însuşirea cunoştinţelor şi metodelor de lucru necesare pentru a realiza un managemnent eficace al operaţiilor lanţului logistic;
  • Furnizarea de cunoştinţe de specialitate în domeniul operaţiilor logistice: previziune, planificare, aprovizionare, gestionarea stocurilor, gestionarea depozitelor, logistica de producţie, distribuţie, transport, ERP
  • Crearea bazei de cunoştinţe necesară mentenanţei sistemelor tehnologice;
  • Însuşirea cunoştinţelor de mentenanţa produselor, mentenanţa mijloacelor de fabricaţie, mentenaţa preventivă, mentenanţa corectivă;
  • Insuşirea de elemente de infrastructură ale logisticii

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 100 întrebări

Conținut Curs

1. Analiza unui produs prin prisma ciclului de viaţă. Etapele ciclului de viaţă pentru produsele firmei

2. Impactul unor criterii tehnico-economice asupra ciclului de viaţă

3. Implementarea unui sistem de management al ciclului de viaţă al produselor (PLM)

4. Crearea unei baze de date în domeniul ciclului de viaţă al produselor

5. Tehnologii generale specifice de mentenanţă

6. Importanţa fazelor de mentenanţă

7. Managementul mentenanţei

8. Softuri de aplicaţie ce pot fi utilizate în mentenanţă

9. Conceptul de logistică, factorii motori ai evoluţiei logisticii

10. Definirea conceptelor de distribuţie fizică şi logistică

11. Logistica integrată şi lanţul de aprovizionare-livrare

12. Mixul activităţilor logistice

13. Sistemul logistic integrat

14. Relaţiile dintre logistică şi mixul de marketing