Metode Speciale in Constructii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Metode Speciale in Constructii         Indicativ: ICF.RO.MTS

Titular Curs: Conf.univ.dr.ing. Toderaș Mihaela

Competențe specifice:

  • Aplicarea criteriilor de alegere a metodelor şi tehnologiilor de lucru în conformitate cu particularităţile geominiere şi funcţionale ale construcţiilor miniere cu diferite destinaţii.
  • Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor tehnici si tehnologii de executie specifice constructiilor miniere cu diferite destinatii.
  • Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru constructii miniere cu diferite destinatii.
  • Elaborarea documentatiei tehnice privind organizarea si conducerea lucrarilor de executie, exploatare si întretinere a constructiilor miniere.
  • Parametrii tehnici si tehnologici specifici constructiilor miniere.

Obiective:

  • Cunoaşterea metodelor speciale de execuţie a construcţiilor miniere în condiţii dificile;
  • Noţiuni fundamentale privind metoda prin coborârea nivelului hidrostatic al apelor. Construcţia excavaţiilor subterane prin: metoda forării, metoda palplanşelor, metoda trusei tăietoare, metoda prin îngheţarea rocilor;
  • Executarea în condiţii geominiere variabile a construcţiilor subterane, la diferite adâncimi faţă de suprafaţă, impune stabilirea unor tehnologii adecvate de execuţie şi a unor soluţii corespunzătoare de susţinere.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 85 intrebari

Conținut Curs

Capitolul 1 – CLASIFICAREA METODELOR SPECIALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIA LUCRǍRILOR MINIERE

Capitolul 2 – METODA PRIN COBORÂREA NIVELULUI HIDROSTATIC AL APELOR.

2.1. Generalităţi
2.2. Metode de asecare
2.3. Scheme de asecare

Capitolul 3 – METODA PRIN FORARE A CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE

3.1. Generalităţi. Clasificarea metodelor si instalatiilor de forat
3.2. Executarea puţurilor cu instalaţii de foraj rotativ
3.2.1. Scurtă prezentare a instalaţiilor de foraj rotative
3.3. Sisteme de evacuare a detritusului rezultat la forajul rotativ cu sape
3.4.Parametrii regimului de foraj rotativ umed la
forarea descendentă a puţurilor miniere
3.5. Susţinerea puţurilor executate prin foraj rotativ
3.6. Săparea puţurilor cu instalaţii de forare cu turbină
3.7. Săparea puţurilor cu instalaţii de forat în front
3.8. Săparea puţurilor cu instalaţii de forat carotiere
3.9. Aprecieri tehnico-economice asupra metodelor de săpare a puţurilor prin forare

Capitolul 4 – METODA PALPLANSELOR IN CONSTRUCTIILE SUBTERANE

Capitolul 5 – METODA TRUSEI TAIETOARE IN CONSTRUCTIILE SUBTERANE

Capitolul 6 – CONSTRUCŢIA LUCRĂRILOR MINIERE PRIN ÎNGHEŢAREA ROCILOR
6.1. Tehnici curente de producere a frigului
6.2. Procedeul cu dublu schimb
6.3. Procedeul cu detentă directă în sondă cu reciclarea gazului
6.4. Procedeul cu detentă directă fără reciclarea agentului frigorific
6.5. Agenţi frigorifici
6.5.1. Amoniacul
6.5.2. Bioxidul de carbon
6.5.3. Alţi agenţi frigorifici
6.6. Compresoare frigorifice
6.7. Parametri ciclului frigorific
6.8. Condensatoare
6.9. Evaporatoare
6.10. Aparate auxiliare
6.11. Staţii frigorifice.
6.11.1 Staţii frigorifice staţionare
6.11.2. Staţii frigorifice mobile

Capitolul 7 – METODE DE IMPERMEABILIZARE A ROCILOR

7.1. Principiul metodei de impermeabilizare
7.2. Executarea puţurilor prin cimentare
7.2.1. Clasificarea procedeelor de cimentare
7.2.2. Cimentarea de la suprafaţă
7.2.3. Utilaje pentru forarea găurilor de sondă
7.2.4. Amplasarea găurilor de sondă şi pregătirea lor pentru injectarea soluţiilor de
ciment
7.2.5. Utilaje pentru pregătirea şi injectarea suspensiilor
Metode speciale folosite în construcţii
7.2.6. Suspensii de ciment şi compoziţia lor
7.2.7. Metode de cimentare a rocilor
7.3. Cimentarea în sens descendent
7.4. Dimensionarea grosimii peretelui de rocă cimentată
7.5. Cimentarea din frontul de lucru
7.6. Construirea şi dimensionarea pilierilor de protecţie
7.7. Cimentarea ulterioară a rocilor
7.8. Procedee chimice de impermeabilizare a rocilor
7.8.1. Procedee de impermeabilizare cu sticlă solubilă
7.8.2. Impermeabilizarea rocilor cu răşini sintetice
7.9. Tehnologia de impermeabilizare şi consolidare a nisipurilor acvifere

Capitolul 8 – METODE SPECIALE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA TUNELURILOR

8.1. Metoda specială a scutului
8.2. Metoda chesonului-tunel
8.3. Metoda congelării
8.4. Metoda silicatizării
8.5. Metoda tranşeei complet deschise
8.6. Metoda tranşeei parţial deschise
8.7. Metoda tranşeei deschise cu folosirea ca susţinere a piloţilor secanţi sau a pereţilor
mulaţi
8.7.1. Metoda piloţilor secanţi
8.7.2. Metoda pereţilor mulaţi
8.8. Tuneluri orăşeneşti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s