Materiale de Constructii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Materiale de Constructii         Indicativ: ICF.RO.CMDC

Titular Curs: Conf.univ.dr.ing Mihaela TODERAŞ

Competențe specifice: 

 • Identificarea materialelor de construcţii şi a tipurilor de structuri în construcţii;
 • Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale necesare realizării construcţiilor miniere;
 • Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, pe diverse paliere ierarhice;
 • Existenţa preocupărilor pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual a unor referate de specialitate;
 • Participarea la proiecte ştiinţifice şi demonstrarea capacităţii de a identifica oportunităţi pentru permanenta formare profesională viitoare.

Obiective:

 • Cunoaşterea materiilor prime şi auxiliare care stau la baza obţinerii materialelor de construcţii;
 • Metodologii de obţinere a materialelor de construcţii şi a implicaţiilor acestora asupra caracteristicilor (proprietăţilor) tehnice ale materialelor;
 • Materiale utilizate în construcţii subterane şi de suprafaţă;
 • Înţelegerea principiilor de realizare a încercărilor experimentale şi maniera de interpretare a acestor informaţii
 • Fenomene fizice şi chimice specifice proprietăţilor materialelor de construcţii;
 • Determinarea caracteristicilor fizico – mecanice şi chimice, influenţa lor în comportarea materialelor şi domeniul de utilizare
 • Studiul comportării materialelor de construcţii la acţiunile distructive fizico – mecanice, chimice şi biologice ale mediului exterior, cu indicarea mijloacelor şi metodologiilor de protecţie

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 90 întrebări

Conținut Curs

1. NOŢIUNI DE CHIMIE GENERALĂ

1.1. Tipuri de legături chimice
1.2. Structura moleculelor şi a compuşilor organici
1.3. Stările de agregare ale substanţelor

2. LEMNUL CA MATERIAL DE CONSTRUCŢII

2.1. Caracteristici generale privind structura lemnului
2.1.1. Microstructura lemnului
2.1.2. Structura macroscopică a lemnului

2.2. Proprietăţi fizico – mecanice ale lemnului
2.2.1. Caracteristici fizice ale lemnului
2.2.2. Caracteristici mecanice ale lemnului

2.3. Contracţia şi umflarea lemnului

2.4. Materiale de construcţie din lemn
2.4.1. Produse care păstrează structura materialului lemnos
2.4.1.1. Materiale lemnoase brute
2.4.1.2. Produse semifabricate din lemn
2.4.1.3. Produse finite din lemn
2.4.2. Materiale moderne din lemn

2.5. Mijloace de protecţie pentru asigurarea durabilităţii lemnului
2.5.1. Uscarea lemnului
2.5.2. Protecţia lemnului contra agenţilor distructivi

2.6. Ecrane acustice din lemn – protejare fonica pe autostrada

3. MATERIALE DE CONSTRUCTIE NATURALE

3.1. Minerale şi roci

3.2. Folosirea materialelor naturale de constructii în functie de tipul constructiei

3.3. Extragerea pietrei naturale

3.4. Materiale de construcţii din piatră naturală
3.4.1. Produse de balastieră
3.4.2. Produsele de carieră

3.5. Încercări asupra pietrei naturale

3.6. Acţiuni agresive asupra pietrei naturale şi mijloace de protecţie

4. LIANŢI ANORGANICI (MINERALI)

4.1. Noţiuni generale despre lianţi. Clasificarea lianţilor

4.2. Lianţi nehidraulici naturali – Argilele

4.3. Lianţi pe bază de ghips – ipsosuri
4.3.1. Procesul de fabricaţie al ipsosului. Domeniu de utilizare
4.3.2. Caracteristicile ipsosului întărit

4.4. Varul gras
4.4.1. Procesul de fabricaţie. Domeniul de utilizare
4.4.2. Încercarea varului gras. Transport şi depozitare

4.5. Lianţi hidraulici unitari neclincherizaţi. Varuri hidraulice

4.6. Lianţi hidraulici unitari clincherizaţi
4.6.1. Cimentul portland
4.6.2. Cimentul aluminos

4.7. Lianţi hidraulici micşti

5. MORTARE CU LIANŢI ANORGANICI

5.1. Definiţie. Clasificarea mortarelor

5.2. Materiale componente ale mortarelor

5.3. Prepararea mortarelor

5.4. Caracteristicile mortarelor proaspete

5.5. Caracteristicile mortarelor întărite

5.6. Tipuri de mortare
5.6.1. Mortare pentru zidărie
5.6.2. Mortare pentru tencuieli

6. BETONUL CU LIANŢI ANORGANICI

6.1. Definiţie. Clasificarea betoanelor

6.2. Betonul greu obişnuit

6.3.1. Stabilirea compoziţiei betonului
6.3.2. Prepararea betonului
6.3.3. Transportul betonului
6.3.4. Punerea în operă a betonului
6.3.5. Tratarea betonului după turnare

6.4. Caracteristicile betonului proaspăt
6.4.1. Consistenţa betonului proaspăt
6.4.2. Gradul de compactare a betonului proaspăt
6.4.3. Tendinţa de segregare a betonului proaspăt
6.4.4. Lucrabilitatea betonului proaspăt
6.4.5. Conţinutul de aer oclus din betoane
6.4.6. Densitatea aparentă a betonului proaspăt
6.4.7. Compoziţia reală a betonului

6.5. Caracteristicile betonului întărit
6.5.1. Densitatea, compactitatea, porozitatea
6.5.2. Permeabilitatea betonului întărit
6.5.3. Gelivitatea betonului întărit
6.5.4. Acţiunea căldurii asupra betonului
6.5.5. Caracteristicile mecanice ale betonului întărit
6.5.6. Deformaţiile betonului

6.6. Betoane speciale
6.6.1. Betoane rezistente la temperaturi înalte (refractare)
6.6.2. Betoane antiacide
6.6.3. Betoane de protecţie împotriva radiaţiilor
6.6.4. Betoane cu adaosuri de polimeri

6.7. Betoane uşoare

6.8. Produse tip beton

7. METALELE

7.1. Caracteristici structurale ale metalelor. Aliaje

7.2. Proprietăţile mecanice ale metalelor
7.2.1. Clasificarea proprietăţilor mecanice
7.2.2. Încercări şi metode de determinare
7.2.3. Factorii care influenţează proprietăţile oţelului

7.3. Oţelurile folosite în construcţii

7.4. Metale şi aliaje neferoase (Al, Cu, Pb, Zn)
7.4.1. Aluminiul
7.4.2. Cuprul
7.4.3. Zincul
7.4.4. Plumbul

7.5. Coroziunea metalelor şi mijloace de apărare

8. MATERIAL DIN STICLĂ

8.1. Compoziţie, structură. Tipuri principale de sticlă

8.2. Materiale de construcţii din sticlă
8.2.1. Produse din sticlă pentru ferestre si luminatoare
8.2.2. Produse din sticlă pentru lucrări de protecţie şi finisaj
8.2.3. Produse din sticlă pentru planşee şi pereţi luminoşi
8.2.4. Tuburi din sticlă
8.2.5. Materiale termoizolante din sticlă

9. MATERIALE BITUMINOASE

9.1. Lianţi bituminoşi. Definiţie. Clasificare. Structura bitumurilor

9.2. Proprietăţile bitumurilor

9.3. Încercări realizate pe bitumuri

9.4. Tipuri de lianţi bituminoşi utilizaţi în construcţii
9.4.1. Bitumurile naturale
9.4.2. Bitumurile de petrol
9.4.3. Gudroanele şi smoala

9.5. Masticuri, mortare şi betoane cu lianţi bituminoşi
9.5.1. Masticuri bituminoase
9.5.2. Mortare şi betoane asfaltice

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s